Peter Englund, selektiv bibliografi

Poltava : berättelsen om en armés undergång. Stockholm, 1988

Det hotade huset : adliga föreställningar om samhället under stormaktstiden = [A house in peril : the conception of society in the nobility during the Age of Greatness]. Stockholm, 1989. Diss. Uppsala : Univ.

Förflutenhetens landskap : historiska essäer. Stockholm, 1991.

Ofredsår : om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt. Stockholm, 1993.

Förflutenhetens landskap : historiska essäer. Stockholm, 1993. 3., omarb. uppl.

Brev från nollpunkten : historiska essäer. Stockholm, 1996.

Svensk historia [Elektronisk resurs]. Bromma, 1997-98.

Den oövervinnerlige : om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt. Stockholm, 2000.

Erik Lönnroth : inträdestal i Svenska Akademien. Stockholm, 2002.

Tystnadens historia och andra essäer. Stockholm, 2003.

Jag skall dundra. Stockholm, 2005. (Med Kristian Petri)

Silvermasken : en kort biografi över drottning Kristina. Stockholm, 2006.

Spegelscener : minnesfragment från fyra krig. Stockholm, 2006.

Stridens skönhet och sorg : första världskriget i 212 korta kapitel. Stockholm, 2008.

 

Länk till Libris »