Svenska Akademiens nordiska pris 2017: Dag Solstad

Svenska Akademiens nordiska pris 2017: Dag Solstad

Svenska Akademiens nordiska pris 2017: Dag Solstad

Svenska Akademiens nordiska pris 2017: Dag Solstad

Börshuset i Gamla stan, Stockholm

Börshuset i Gamla stan, Stockholm

Akademien sammanträder

Akademien sammanträder

Svenska Akademiens Nobelbibliotek
Anna Maria Lenngren, 18 juni 1754 - 8 mars 1817

Anna Maria Lenngren, 18 juni 1754 - 8 mars 1817

Svenska Akademiens arkiv
Bob Dylan besöker Stockholm 1966

Bob Dylan besöker Stockholm 1966

Nobelpriset år 1966

Nobelpriset år 1966

Svenska Akademiens högtidssammankomst
Svenska Akademiens stadgar

Svenska Akademiens stadgar

Gustaf IIIs signatur

Gustaf IIIs signatur

Film från högtidssammankomsten i Svenska Akademien 2016

Svenska Akademien instiftades 1786 av Gustaf III. Dess syfte är enligt stadgarna att "arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet".

Läs mer om Svenska Akademien...

Dagens Namn

23
Tisdag maj v 21

Aktuellt

Dialoger med Nelly Sachs. Ett symposium

Aktuellt19 maj 2017

Tid: 19 maj, klockan 13-17
Plats: Ljusgården i Börshuset
(ingång från Källargränd 4)

Alla välkomna, ingen föranmälan.

Svenska Akademiens kritikerpris

Pressmeddelande18 maj 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ulf Eriksson och Håkan Lindgren Svenska Akademiens kritikerpris 2017. Priset, som är nyinstiftat, utdelas ”för betydelsefulla insatser inom svenskspråkig kritik”. Prissumman är på 100 000 kronor per mottagare.

Svenska Akademiens essäpris

Pressmeddelande18 maj 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Nina Burton Svenska Akademiens essäpris för år 2017. Priset, som instiftades 2007, skall belöna framstående essäkonst, oberoende av ämnesval och format. De senaste mottagarna av priset har varit 2013 Gunnar D.

Ole och Ann-Marie Söderströms pris

Pressmeddelande18 maj 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Nils Håkanson Ole och Ann-Marie Söderströms pris 2017. Priset instiftades 2011 och delas ut vart tredje år. De första mottagarna har varit 2011 Eva-Marie Liffner och 2014 Stefan Lindberg.