Kontakt

Svenska Akademien

Postadress
103 13 Stockholm

Besöksadress 
Källargränd 4, Gamla Stan, Stockholm

Telefon 08-555 125 00 
E-post sekretariat@svenskaakademien.se 

E-postadresser till ledamöter och personal inom Svenska Akademien är förnamn.efternamn @svenskaakademien.se 

Sara Danius
Svenska Akademiens ständiga sekreterare.

Odd Zschiedrich 
Kansliansvarig.
Ansvarig för verksamheten vid Svenska Akademien  och vid Svenska Akademiens Nobelbibliotek. 
Allmänna frågor om Svenska Akademien, ansökningar och andra akademiärenden, priser och belöningar, fastighetsärenden samt juridik.
Telefon: 08-555 125 02.
Nås även via oz@svenskaakademien.se

Carina Lindqvist
Räntmästare.
Ekonomiärenden.
Telefon: 08-555 125 04.

Ulrika Kjellin 
Projektledare.
Bok & Bibliotek, frågor gällande Svenska Akademiens Nobelaktiviteter.
Telefon: 08-555 125 03.

Madeleine Engström Broberg 
Arkivföreståndare/ Registrator.
Telefon: 08-555 125 06.

Lars-Erik Longhi 
IT-ansvarig.
Telefon: 08-555 125 08.

Seth Jakobsson 
Intendent.
Lokalfrågor.
Telefon: 08-555 125 07.

Johanna Ledin
Språkhandläggare.
Språkfrågor.
Telefon: 08-555 125 15.

Bo Svensén
Redaktör.
Telefon: 08-555 125 05.

Inger Strömsten
Redaktör.
Telefon: 08-555 125 53.