Kontakt

Svenska Akademien

Postadress
Svenska Akademien
Box 2118
103 13 Stockholm

Besöksadress 
Källargränd 4, Gamla Stan, Stockholm

Telefon 08-555 125 00 
E-post sekretariat@svenskaakademien.se 

E-postadresser till ledamöter och personal inom Svenska Akademien är
förnamn.efternamn @ svenskaakademien.se

 

Sara Danius
Svenska Akademiens ständiga sekreterare

Louise Hedberg
Kansliansvarig
Telefon: 08-555 125 02

Margaretha Söderling 
Assistent åt ständiga sekreteraren
Telefon: 08-555 125 03

Carina O Lindqvist
Räntmästare
Ekonomi- och finansfrågor samt juridik
Telefon: 08-555 125 04

Madeleine Engström Broberg
Arkivföreståndare
Telefon: 08-555 125 06

Carina Cederroth
Bibliotekarie
Katalogisering
Telefon: 08-555 125 59

Kristian Fredén
Bibliotekarie
Telefon: 08-555 125 16

Magnus Halldin
Litteraturhandläggare
Telefon: 08-555 125 54

Seth Jakobsson 
Intendent
Lokalfrågor och fastighetsärenden
Telefon: 08-555 125 07

Johanna Ledin
Språkhandläggare
Telefon: 08-555 125 15
Om språkfrågor läs mer här

Lars-Erik Longhi 
IT-ansvarig
Telefon: 08-555 125 08

Håkan Nygren
Redaktör och handläggare
Telefon: 08-555 125 11

Bo Svensén
Redaktör
Telefon: 08-555 125 05

Linda Örtenblad
Bibliotekarie
Inköpsansvarig, bokförvärv
Telefon: 08-555 125 57